CONTACT US

รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ สร้างโรงงาน สร้างโกดัง สร้างสำนักงาน สร้างศูนย์การค้า สร้างโรงแรม สร้างบ้าน โครงสร้างโรงไฟฟ้า โรงปิโตรเคมี โรงอุตสาหกรรม

Initial Engineering Co., Ltd.

22 Ramintra 87, Khan Na Yao,

Bangkok, Thailand 10230.

Tel:       (+66) 2943 2394

Fax:      (+66) 2943 2395

E-mail:  info@initial-eng.com

 

                 Initial Engineering Company Limited.
                 Address: 22 Ramintra 87, Khan Na Yao,
                 Bangkok, Thailand 10230.
Tel: (+66) 2 943 2394  
Fax: (+66) 2 943 2395
E-mail: info@initial-eng.com
HOME  |  ABOUT US  |  OUR SERVICES  |  PROJECTS  |  CAREERS  |  CONTACT  |

© 2020 by Initial Engineering Co., Ltd. All right Reserved.